Adam Krátký / CV / kontakt

IMG_7619

MgA. Adam Krátký

adam.kratky@seznam.cz

(for english scroll down)

Performer, pedagog, autor a spoluautor řady představení a performancí. Absolvent DAMU, obor Divadelní tvorba v netradičních prostorech a Herectví na katedře alternativního a loutkového divadla, kdysi studoval filosofii na FF UK.

Podílel se na představeních a peformancích povětšinou v netradičních prostorech (Proměna krajiny, Svátek světla, Chodidlárium, Letec a další), ale i tradičnějších představení pro děti i dospělé (MOMO, Deset-dvacet-Sova, České moře a další). Ve své tvorbě se zabývá vztahem člověka a krajiny, uměním spolupráce, komunitním uměním, je pro něj důležitý sociální a historický kontext místa, ve kterém pracuje.

Žije v Roztokách, kde spolu s Dorkou Tichou-Krátkou vede dramaťák a Vyper (výtvarně-performativní skupinu) pod Sdružením Roztoč. Je občasným lektorem divadelních a site-specific dílen pro středoškoláky a dospělé.

Absolval řadu stáží a workshopů v ČR i zahraničí, mimo jiné u skupiny Handmade aprade (UK), v loutkovém divadle Ziráno (HU), workshop Body weather s tanečníkem Frankem van de Venem, sérii pohybových workshopů s Emmanuelle Pépin (FR). Výrazně ho ovlivnili Tomáš Žižka, Miloš Šejn, Howard Lotker, Jana Pilátová a další.

Datum narození: 28.6.1988

Studium

* 2015 – 2017 DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Herectví navazující mgA.

* 2012 – 2015 DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla, obor Performerství, Divadelní tvorba v netradičních prostorech

* 2010/2011 Université de Nice, département de Philosphie, studijní pobyt

* 2007 – 2012 Filozofická fakulta University Karlovy, obor Filosofie, neuzavřeno

* 2003-2007 Gymnázium Arabská, maturitní zkouška

Stáže, workshopy /výběr/

*srpen 2017 Behemia Rose – workshop s  Milošem Šejnem a Frankem van de Venem

*listopad 2017 stáž u Handmade parade v Hebden Bridge (Velká Británie)

* září, říjen 2014 stáž v loutkovém divadle Ziráno (Maďarsko), spolupráce s Dorotou Tichou a Miladou Boráros na představení MOMO

* duben 2014 workshop Body weather s tanečníkem Frankem van de Venem

* červen 2013 site-specific dílna 2X2 metry s Draganem Stojcevskim, Hradec králové

* duben 2013 workshop s Lotte van den Berg, Praha

* leden – prosinec 2012 série pohybových workshopů s Emmanuelle Pépin: Composition instantanée (momentální kompozice), Nice a Praha

Jazykové schopnosti:

angličtina (Certificate of Advanced English, zkouška B2+ na Filozofické fakultě)

němčina (úroveň Oberstufe, zkouška B2- na Filozofické fakultě)

francouzština (úroveň: pokročilý, roční studijní pobyt na Université de Nice, Francie)

latina (zkouška B2 na FFUK)

Adam KRÁTKÝ (ČR)

Just before graduating, Adam Krátký dropped out of university, where he was studying philosophy, and went over to the arts, took a degree in Theatre in Non-traditional Spaces, and is now studying acting at the Department of Alternative and Puppet Theatre at the Academy of Performing Arts (DAMU).

Adam Krátký is the author and co-author of several plays and performances, mostly site-specific (Proměna krajiny – The Metamorphosis of Landscape, Svátek světla – The Festival of Light, Chodidlárium – The Barefoot Labyrinth), in addition to more traditional theatre pieces for children as well as adults, such as MOMO, Ready or Not, Owl!, The Bohemian Sea, and a number of others.

Adam lives in Roztoky, where together with Dora Tichá-Krátká he works under the cultural association Roztoč, teaching drama classes and leading Vyper, an art-performative group. He occasionally leads site specific workshops for adults and secondary school students.

He has been on many study visits and taken part in various workshops in the Czech Republic and around the world, among others the Ziráno Puppet Theatre (Hungary), the Body Weather workshop with dancer Frank van de Ven, and a series of movement workshops with Emmanuelle Pépin (France). He has been profoundly influenced by Tomáš Žižka, Miloš Šejn, Howard Lotker, and Jana Pilátová.

Uložit

Uložit

Komentáře nejsou povoleny.